Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zapytanie ofertowe (wywóz nieczystości płynnych z szamba)

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zapytanie ofertowe (wywóz nieczystości płynnych z szamba)

Zapytanie ofertowe

(wywóz nieczystości płynnych z szamba)

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gieble zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na posesji Szkoły Podstawowej w Gieble przy ulicy Edukacyjnej 6.

Termin wykonania zamówienia: cały 2022 rok

Cena ofert powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Należy podać cenę brutto wywozu nieczystości płynnych za 1 m3 ścieków.

Prace powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające wiedzę techniczną I doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności.

Wykonawca zobowiązuje się do dochowania należytej staranności i dokładności.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi własnymi siłami, urządzeniami i narzędziami.

Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Ofertę wywozu nieczystości płynnych z szamba należy złożyć do dnia 15 grudnia 2021 r.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą i spełniającą wszelkie wymagane warunki, wskazując miejsce oraz termin podpisania umowy.

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-08 11:39

Dodanie artykułu - Ewa Rudnicka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Szkoła Podstawowa
w Gieble

Edukacyjna 6
42-440 Ogrodzieniec
woj. śląskie
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.